محیط بانانی که گزارش خلاف واقع داده اند بجای شلاق محکوم به پرورش کبک و شرکت در کلاس ها آموزشی شدند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)


در حکمی از سوی رئیس دادگستری سرعین به سه نفر از محیط بانان اداره محیط زیست به اتهام گزارش خلاف واقع به دادگستری، به جای شلاق به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و خرید و پرورش جوجه کپک ها به تعداد ۱۸ قطعه و رها سازی در طبیعت ییلاق محل شکار کبک ها توسط شکارچی غیر مجاز به عنوان مجازات تکمیلی در جهت جلوگیری از انقراض نسل این گونه از پرندگان و شرکت در کلاس آموزشی تکالیف و وظایف ضابطین دادگستری به مدت سه ماه و ارائه مستندی از برگزاری کلاس ها به اجرای احکام کیفری محکوم شدند.


حکم جالب برای محیط بان سرعینی

انتهای پیام/