علیرضا فرهادیساوالان خبر: علیرضا فرهادی با کسب اکثریت رای اعضای شورای اسلامی شهر به سمت سرپرست شهرداری اصلاندوز منصوب شد.

شامگاه امروز اعضای شورای اسلامی شهر اصلاندوز در محل دفتر شوراء واقع در شهرداری اصلاندوز تشکیل جلسه داد.

“کرامت مطیع پور” از انتصاب “علیرضا فرهادی” به سمت سرپرست شهرداری اصلاندوز خبرداد و گفت:این انتصاب در پی استعفای علی بابازاده سرپرست اسبق شهرداری اصلاندوز که با موافقت تمام اعضای شورای شهر اصلاندوز واقع شده بود صورت گرفت.

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصلاندوز،ضمن قدردانی از خدمات دلسوزانه “علی بابازاده” سرپرست سابق شهرداری اصلاندوز افزود:به‌منظور پیشبرد کارهای عمرانی و خدماتی شهر اصلاندوز، علیرضا فرهادی از سوی شورای اسلامی این شهر به عنوان سرپرست شهرداری اصلاندوز انتخاب و معرفی شد.

گفتنی است، فرهادی پیش از این در سمت مسئول امور خدمات شهری شهرداری اصلاندوز انجام وظیفه کرده بود که از امروز به سمت سرپرست شهرداری اصلاندوز منصوب شد.

شهرداری اصلاندوز درسال 1373 تاسیس شده است و بعد از 20 سال از درجه یک به درجه سه ارتقا یافت.

به گزارش سبلانه, شهر اصلاندوز درشمال استان اردبیل واقع شده و هم مرز کشور آذربایجان می باشد.