یک دستگاه پست هوایی کم تلفات در روستای خیارک ،جهت رفع ضعف برق شبکه و تعدیل بار پست هوایی شماره یک این روستا احداث شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

دکل برق

مدیر امور سه برق اردبیل گفت: با احداث این پست هوایی کم تلفات به ظرفیت ۱۶۰KVA(تکپایه)و خروج دو فیدر فشار ضعیف، موجب بهبود ولتاژ مشترکین و کاهش تلفات شبکه و کاهش بار پست هوایی شماره یک روستای خیارک و نهایتا”افزایش رضایتمندی مشترکین را بهمراه داشته است.

انتهای پیام/