مدیر منطقه اردبیل خبر داد

سید حجت مدنی گفت: مقدار ارسال نفتگاز به نیرو گاه سیکل ترکیبی سبلان در پنج ماهه اول سال۹۸ بیش از ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

حجت مدنی

مدیر منطقه دربازدید از انبار نفت شهید بهفر اردبیل ،در مورد ارسال نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان گفت : در پنج ماهه اول سال۹۸ بیش از ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر نفتگاز از طریق خط لوله از انبار نفت اردبیل به نیرو گاه انتقال یافته که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ به میزان ۹۴ کاهش داشته است.

مدنی افزود: علت اصلی این کاهش تامین به موقع گاز این نیرو گاه طبق دستور العملهای مقام عالی وزارت نفت توسط شرکت گاز استان و هوای مساعد منطقه بوده است.

نفت

کاهش مصرف نفت گاز در اردبیل

وی درباره مصرف نفت گاز بخش غیر نیروگاهی نیز گفت: مصرف بخش غیر نیروگاهی این فرآورده نفتی در بازه زمانی یاد شده ۱۴۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بوده که در قیاس با مدت مشابه پارسال ۱,۸ کاهش داشته است.

قابل ذکر است که سوخت اصلی نیرو گاه سیکل ترکیبی سبلان گاز طبیعی و سوخت دوم آن نفتگاز می باشد.

 

انتهای پیام/