معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات مجوز ۴ دفتر خدمات مسافرتی گردشگری در اردبیل باطل شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

جریمه پلمپ

بسته شدن دفتر خدمات گردشگری اردبیل به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات مجوز ۴ دفتر خدمات مسافرتی گردشگری در اردبیل باطل شد.

صغری فرشی در جلسه ساماندهی دفاتر خدمات گردشگری اردبیل که در محل سالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار شد، بر ضرورت توجه به ضوابط قانونی دفاتر فعال در حوزه‌های گردشگری تأکید کرد و افزود: به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات مجوز ۴ دفتر خدمات مسافرتی گردشگری در اردبیل باطل شد.

وی ادامه داد: این دفاتر خاطی به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات، عدم تهیه پروانه و عدم فعالیت در راستای گردشگری بعد از گذراندن مراحل قانونی مجوز فعالیت آنان باطل شد.

گردشگر آذری

بسته شدن دفتر خدمات گردشگری اردبیل

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل ادامه داد: همچنین مجوز یک دفتر خدمات مسافرتی گردشگری نیز به علت عدم رعایت ضوابط قانونی به مدت سه ماه تعلیق شد.

فرشی با اشاره به اینکه نظارت اداره کل بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری افزایش یافته است، اضافه کرد: ارج نهادن به دفاتری که به صورت منظم و قانونی و در راستای توسعه گردشگری استان قدم بر می‌دارند از جمله اهداف اصلی ما است.

وی افزود: دفاتر بخش مهمی از زنجیره توسعه گردشگری در استان هستند که لازم است بهره وری فعالیت آنها در این راستا افزایش یابد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به اینکه گردشگری به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه استان معرفی شده، هر گونه تخطی از قوانین که باعث ضربه زدن به روند رو به جلوی این مهم در منطقه شود، با برخوردهای قانونی همراه خواهد شد.

به گفته فرشی موفقیت اردبیل در حوزه گردشگری و معرفی آن به عنوان جهان شهر گردشگری در افق ۱۴۰۰ نیازمند تعریف ابعاد جدید و تقویت زیرساخت‌ها خواهد بود.


بسته شدن دفتر خدمات گردشگری اردبیل به علت عدم رعایت ضوابط قانونی

انتهای پیام/