مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان به پایان رسید و در آخرین رقابت امروز عملکرد خوبی از نمایندگان فوق سنگین ایران شاهد نبودیم و علی داوودی دهم و محسن دادرس هم اوت شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

رکورد رضازاده توسط تالاخادزه از گرجستان  شکسته شد.

تالاخادزه از گرجستان در دوضرب وزنه‌های ۲۴۷ و ۲۵۵ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت سوم پشت وزنه ۲۶۴ کیلوگرم قرار گرفت که ۴ کیلوگرم رکورد دوضرب جهان را شکست.

همچنین رکورد مجموع جهان را که در اختیار خودش بود، ۶ کیلوگرم افزایش داد. وی در یک ضرب ۲۲۰ کیلوگرم را بالای سر برده بود و در مجموع با ۴۸۴ کیلوگرم رکورد جهان را ارتقا بخشید. پیش از این حسین رضازاده رکورد ۲۶۳ کیلوگرم را ثبت کرده بود و اکنون تالاخادزه بالاتر از او وزنه زد البته رکورد به نام رضازاده خواهد بود چون اوزان وزنه‌برداری تغییر کرده است.

رضازاده در خصوص این اتفاق و ورزشکار گرجستانی گفت: این وزنه بردار خیلی وزنه‌بردار خوب و محکمی است و همه دیدیم چطور وزنه می‌زند. البته که دیدیم اوزان تغییر کرده. در حالت کلی اما رکورد را زده و من هم به او تبریک می‌گویم. از نظر من هر وزنه‌برداری توانایی ثبت رکورد را دارد.

ابتدا من این رکورد را ثبت کردم و سپس بهراد سلیمی. باز هم امیدوارم این رکورد در آینده به یک ایرانی برسد. البته که متاسفانه با این وضعیت وزنه برداری ایران خیلی سخت است دوباره چنین اتفاقی رخ دهد.

انتهای پیام/