دستگاه زلزله نگاز چند ثانیه قبل از وقوع زلزله اطلاعاتی را به اداراتی همچون شرکت گاز و برق ارسال می‌کند تا برای کاهش خسارات زلزله، نسبت به قطعی گاز و برق اقدام کنند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

زلزله
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از نصب دومین دستگاه زلزله نگار استان اردبیل در شهرستان نیر خبر داد.

محبوب حیدری اظهار کرد: با پیگیری مرکز تجقیقات وزارت راه وشهرسازی حدود ۵۰۰ دستگاه زلزله نگاز خریداری شده و ۱۰ دستگاه سهم استان اردبیل است که یک دستگاه سال گذشته نصب شده و این دومین دستگاه است که در محوطه مرکز بهداشت نیر نصب شد.

وی افزود: قیمت هر دستگاه زلزله نگار ۲۵۰ میلیون تومان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل تشریح کرد: دستگاه زلزله نگاز چند ثانیه قبل از وقوع زلزله اطلاعاتی را به اداراتی همچون شرکت گاز و برق ارسال می‌کند تا برای کاهش خسارات زلزله، نسبت به قطعی گاز و برق اقدام کنند.

حیدری بیان کرد: همچنین این دستگاه بعد از وقوع زلزله با ارائه میزان شتاب به مدیریت بحران در مناطق مختلف کمک خواهد نمود، بدین صورت که در هر منطقه‌ای شتاب بیش‌تر باشد قطعا خرابی در آن منطقه نیز بیش‌تر است.

انتهای پیام/