دادستان مشگین شهر با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان، گفت: بخش قابل توجهی از ورودی به زندان ها با ماندگاری کمتر از ۱۰ روز از زندان ها آزاد می شوند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

مجرم زندانی
 کمیته ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری شهرستان مشگین شهر با حضور مقامات قضایی در زندان این شهرستان تشکیل شد.
در اجرای دستورالعمل کمیته ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، کمیته مذکور با حضور روسای دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی، جمعی از قضات دادگاه و دادسرا و رئیس زندان مشگین شهر تشکیل و مسائل و مشکلات زندانیان مورد بررسی قرار گرفت.
رسولی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشگین شهر گفت: اقدامات قابل توجهی در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان مشگین شهر انجام شده که از آن جمله می توان به افزایش حضور قضات دفاتر اجرای احکام و قضات ناظر زندان از داخل بندهای زندان، ثبت دقیق اقدامات، تقویت شورای طبقه بندی زندان ها به ویژه اهتمام جدی در قبول و تودیع سند برای قرارهای بازداشتی از نوع وثیقه و کفالت و دادن فرصت در اوقات غیر اداری برای بستگان که فرصت تودیع سند در اوقات اداری را ندارند از مصوبات و بندهای دستورالعمل صادره از قوه قضائیه بوده تا از بازداشت و ورود چنین افرادی به زندان جلوگیری شود.
دادستان مشگین شهر با اشاره به این نکته که بخش قابل توجهی از ورودی های زندان ها با ماندگاری کوتاه مدت در زندان آزاد می شوند از همکاران قضایی خویش خواست تا با قید دستورات لازم و ارجاع به قضات کشیک در این خصوص پیگیر باشند زیرا که بخش قابل توجهی از ورودی به زندان ها با ماندگاری کمتر از ۱۰ روز از زندان ها آزاد می شوند.
وی تاکید کرد که با اتخاذ تدابیر قضایی لازم نباید این اتفاق رخ دهد.
مقامات قضایی شهرستان مشگین شهر همچنین به استفاده از مجازات های جایگزین حبس در مواردی که میتوان از آن استفاده نمود و قانون دست قضات را باز گذاشته است تاکید نمود.

انتهای پیام/