سید حامد عامليساوالان خبر: معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل گفت: طرح فاز یک آمایش استان اردبیل با تلاش‌های مستمر و پیگیرانه در 23 جلد تدوین شده است.

سید حامد عاملی در جلسه برنامه‌ریزی و شورای اداری استان اردبیل که در محل استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: جلسه امروز هفتمین جلسه شورای اداری استان اردبیل است که در شش جلسه گذشته 26 مصوبه مورد بررسی و تایید صلاحیت قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در فاز یک طرح آمایش استان اردبیل به تحلیل وضعیت موجود استان، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پرداخته شده است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل با تشریح برخی از اقدامات بررسی شده این طرح گفت: بر اساس آخرین سرشماری سال 85 استان اردبیل دارای یک میلیون و 225 هزار و 348 نفر جمعیت است که از این تعداد 58.4 درصد ساکن مناطق شهری و 41.6 درصد ساکن مناطق روستایی هستند.

عاملی یادآور شد: از مجموع جمعیت ساکن در نقاط شهری 58.4 درصد ساکن شهر اردبیل هستند که شهرستان پارس‌آباد با 11.5 درصد از کل جمعیت شهری بزرگترین شهر استان بعد از اردبیل است.

این مسئول تصریح کرد: نحوه توزیع جمعیت در شهرستان‌های استان اردبیل نشان از تمرکز شدید جمعیت در شهر اردبیل و عدم تناسب سازمان‌یابی جمعیت در استان اردبیل را دارد که کم جمعیت‌ترین شهرهای استان کمتر از 8 هزار نفر جمعیت دارند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل بیان داشت: تمرکز 5.8 درصد از جمعیت روستاها در 39.3 درصد از روستاهایی است که کمتر از 100 نفر جمعیت دارند و تمرکز 58 درصد از جمعیت روستایی در 54 درصد از روستاهایی است که حدود 1000 نفر جمعیت دارند.

عاملی افزود: بر اساس سرشماری سال 85 حدود 11 درصد از جمعیت استان اردبیل مهاجرت کرده‌اند که بیشترین مهاجرت به مقصد تهران و بعد استان گیلان و آذربایجان شرقی بوده است.

وی عنوان کرد: از مجموع مهاجران خارج شده از استان اردبیل 57.3 درصد از شهرستان اردبیل و سپس از شهرستان‌های خلخال و مشگین‌شهر به ترتیب با 16.5 و 12.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل ادامه داد: سرانه تولید ناخالص استان اردبیل بر حسب قیمت‌های جاری در یک دوره زمانی مورد نظر از 5.7 میلیون ریال به 18 میلیون ریال رسیده است که به ترتیب متوسط سرانه کشور از 10 میلیون ریال به 33.1 میلیون ریال رسیده است.

عاملی گفت: در این دوره زمانی از کل تولید ناخالص استان اردبیل سهم بخش کشاورزی از 28.4 درصد به 26.5 درصد، بخش صنایع و معادن از 14.6 درصد به 15.3 درصد و بخش خدمات از 56 درصد به 58.5 درصد تغییر یافته است.

این مسئول با بیان اینکه در این طرح برای انتخاب نواحی همگن، استان به چهار منطقه و 12 ناحیه تقسیم شده است، تاکید کرد: در این طرح منطقه مغان شامل شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار، گرمی، منطقه مشگین‌شهر شامل شهرستان‌ مشگین‌شهر، منطقه اردبیل شامل شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین و منطقه خلخال شامل شهرستان‌های کوثر و خلخال است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل افزود: تدوین فاز اول طرح آمایش استان اردبیل در سال 86 با عقد قراردادی آغاز به کار کرد و طی آن 1500 نفر ساعت کار کارشناسی صورت گرفت و این طرح مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت و در پایان سال 91 در 23 جلد به اتمام رسید.

به گزارش فارس، عاملی در پایان سخنان خود اذعان داشت: فاز دوم آمایش استان اردبیل نیز اجرا خواهد شد که شامل تبیین چشم‌اندازهای استان، طراحی سناریوهای توسعه فضای استان، سیاست‌گذاری طراحی و برنامه‌ریزی است که پس از اصلاح شرح خدمات توسعه دفتر آمایش منطقه‌ای اجرا خواهد شد.