مانور آماده بکاری مولد های اضطراری شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل انجام و نحوه مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و بحران های احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفت.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

حسن محمدی

محمدی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: امروز مانور آماده بکار بودن مولدهای اضطراری در ۷ نطقه از مراکز طبقه بندی شده شرکت توزیع سطح استان برگزار شد که با قطع برق کلیه مولدها سر زمان خودشان به مدار آمدند ودر واقع نشانگر آماده بکار بودن همه مولدها و همکاران ما در سطح استان است تا اگر موردی پیش آمد در سریعترین زمان ممکن بتوانند وظیفه خودشان را انجام دهند.

مانور آماده بکاری مولدهای اضطراری برقایمان نژاد رئیس گروه پدافند غیر عامل شرکت برق استان اردبیل نیز گفت: انرژی برق یکی از مهمترین زیرساخت ها برای ارائه خدمات در زمان وقوع بحران است چرا که در زمان وقوع بحران قطع این انرژی ممکن است منجر به دومینوی بحران شود و سایر زیرساخت های خدمت رسان را نیز دچار مشکل کند.

وی افزود: در این مانور تمرینی در نظر داشتیم نحوه پاسخگویی و مقابله با بحران را مورد ارزیابی وتمرین قرار دهیبم.

مانور آماده بکار بودن مولدهای اضطراری برق

انتهای پیام/