وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه در سفر به استان اردبیل از واحدهای تولیدی از کارخانه آرتاویل تایر بازدید کرد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه در سفر به استان اردبیل از واحدهای تولیدی از کارخانه آرتاویل تایر بازدید کرد.

کارخانه آرتاویل تایر اردبیلکارخانه آرتاویل تایر اردبیلکارخانه آرتاویل تایر اردبیل

کارخانه آرتاویل تایر اردبیل

انتهای پیام/