هیات ورزش صنعت آب و برق  استان اردبیل رتبه برتر سال ۱۳۹۶ را کسب کرد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

حسن محمدی
با اهدای لوح تقدیری از طرف معاون حقوقی ، امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو و نایب رییس شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو از مدیر عامل شرکت توزیع برق استان و رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان اردبیل تقدیر شد.
با اهدای لوح تقدیری از طرف رضا انجم شعاع معاون حقوقی ، امور مجلس و پشتیبانی وزیر و نایب رییس شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو از حسن محمدی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق  و رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان اردبیل تقدیر بعمل آمد.
برق
 این تقدیر به جهت توسعه و ارتقاء ورزش همگانی برای خانواده صنعت آب و برق استان اردبیل و کسب رتبه برتر در سال ۱۳۹۶  انجام یافت.

انتهای پیام/