مدیر امور سه برق اردبیل از تبدیل ۹۵ دستگاه چراغ اسقاط و معیوب به چراغ های ۲۰*۴ وات ال ای خبر داد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

سیم برق

واحدی در ادامه افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از هزینه اضافی و هدررفت انرژی اداره بهره برداری امور سه برق اردبیل در طرحی ، چراغهای اسقاط و غیرقابل بهره برداری و معیوب ۲۵۰وات را با انجام تغییرات مهندسی و طراحی مجدد با هزینه کم و لوازم موجود در انبار احیاء و جهت استفاده مجدد در شبکه آماده نمود.

وی گفت : طرح فوق بدین گونه می باشد که کله چراغهای ۴۰۰یا ۲۵۰و ۱۲۵و… که مشکل اساسی در اصلاح آنها هست (عموماً چراغهای که توسط شرکت دانش بنیان بصورت LED تغییراتی در آنها ایجاد شده بود و عملاً غیرقابل استفاده مجدد می باشد ) با نصب سرپیچ در داخل قاب چراغ و سیم کشی مجدد و نصب لامپ های۲۰وات با سرپیچ E۲۷مورد استفاده در شرکت به تعداد دلخواه (در مورد طراحی شده ۲۰*۴ استفاده شده است) مجدد به چرخه استفاده قرار می گیرد و در پایه های ۹متری روستائی ،پایه های ۱۲متری بتونی موجود با روشنائی مناسب قابل استفاده می باشد .

برق

مدیر امور سه برق اردبیل مزایای این طرح را ۱- استفاده از لوازم اسقاط و غیرقابل استفاده در انبار و احیا مجدد آن ها، استفاده از لوازم موجود در انبار جهت بازسازی چراغ ها۳- کاهش قدرت متوسط چراغ های منصوبه و کمک در تعدیل روشنائی و کاهش پیک، اقدام در راستای عملکرد S ۵ شرکت، امکان استفاده از توان های مختلف و تغییر در قدرت چراغ به آسانی، سرویس و نگهداری راحت بطوری که در صورت خرابی با تعویض لامپ معیوب چراغ اصلاح می گردد و در صورت معیوب شدن یک لامپ تعداد لامپ هنوز روشن بوده و تاریکی مطلق منطقه را فرا نمی گیرد.

انتهای پیام/