نماینده مردم اردبیل در مجلس:

کریمی خواستار شفاف سازی در خصوص حقابه استان اردبیل از محل آب ارس و سد خداآفرین شد و اضافه کرد: تکمیل پروژه‌های بخش آب از جمله نیازهای اساسی استان اردبیل برای بهره‌گیری از ظرفیت بالای حوزه کشاورزی این استان است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

رضا کریمی

حق ابه استان اردبیل از محل آب ارس و سد خداآفرین تکمیل پروژه‌های بخش آب از جمله نیازهای اساسی استان اردبیل برای بهره‌گیری از ظرفیت بالای حوزه کشاورزی این استان است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریالی دولت در پروژه آبیاری مدرن در پایاب سد خداآفرین در شمال استان اردبیل گفت: بخش اعظم پروژه‌های آب استان در سال‌های اخیر و با اهتمام این دوات با سرعت خوبی در حال تکمیل شدن است.

آبرسانی

تامین ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب برای مناطق اردبیل

رضا کریمی تامین منابع مالی را مهمترین مشکل پروژه‌های آب در سطح استان اردبیل عنوان کرد و افزود: در افق ۲۵ ساله نیاز است که ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب برای مناطق شهری و روستایی استان اردبیل تامین شود.

وی تاکید کرد: با چشم انداز کنونی تامین و مصرف آب، در آینده نه چندان دور به خصوص در مرکز استان دچار چالش اساسی خواهیم شد.

کریمی خواستار شفاف سازی در خصوص حق ابه استان اردبیل از محل آب ارس و سد خداآفرین شد و اضافه کرد: تکمیل پروژه‌های بخش آب از جمله نیازهای اساسی استان اردبیل برای بهره‌گیری از ظرفیت بالای حوزه کشاورزی این استان است.

انتهای پیام/