تکواندوساوالان خبر: با حضور تیم نفتچی جمهوری آذربایجان مسابقات چند جانبه تکواندو در مشگین شهر برگزار شد .

این مسابقات بمناسبت گرامیداشت روز دانشجوو با شرکت 180 تکواندوکار برگزار شد .

تیم های نفتچی باکو (کشور آذر بایجان) ، اردبیل ، پارس آباد و سه تیم باشگاهی از شهرستان مشگین شهر در سالن ورزشی شهید سلیم زاده برگزار کننده این مسابقه چند چانبه بودند.

در پایان این مسابقات آقایان عطاپور ، توفیقی ، حسن اوف ، داشقین ، سیدی ، رحیم پور ، نصیرزاده بختی ، بدلی ، لطفعلی اوغلی ، فیضی زاده ، دلیر ، بیگ علیزاده و اکبرلی در اوزان مختلف اول شدند.

به گزارش ایرنا, همچنین در این مسابقات شهرام عباس زاده به عنوان داور نمونه مسابقات انتخاب شد.