یک جوان ۲۱ ساله حدود ۸۰۰ مترمربع از زمین را به کشت مواد مخدر از نوع گراس اختصاص داده بود.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

مواد مخدر گراس

رئیس حوزه قضایی کوثر از دستگیری یک جوان ۲۱ ساله اهل روستای قره قشلاق این شهرستان که حدود ۸۰۰ مترمربع از زمین جالیزی خود را به کشت مواد مخدر از نوع گراس اختصاص داده بود، خبر داد.

آرش جعفری افزود: از یک مزرعه که در آن شاهدانه به قصد تولید مواد مخدر از نوع گراس کشت شده بود طی عملیات شناسایی توسط پاسداران ، بعد از صدور دستور قضایی و در یک عملیات مشترک سپاه ناحیه کوثر و اداره مبارزه با مواد مخدر از سطح ۸۰۰ مترمربع از این مزرعه، بوته ها جمع آوری شد.

رییس حوزه قضایی کوثر گفت: در این عملیات پاکسازی حدود ۴ هزار بوته شاهدانه که به قصد تولید مواد مخدر گَل کشت شده بود کشف، جمع آوری و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی های اولیه از محل سکونت این جوان ۴۰ کیلوگرم گراس نیز کشف و ضبط شده گفت: یک قبضه اسلحه شکاری تک لول غیرمجاز و حاوی فشنگ نیز در حین این عملیات توقیف شد.

گفتنی است طبق اظهارات رییس حوزه قضایی کوثر، برگ های گیاه شاهدانه پس از فرآوری در شرایط بی هوازی، بصورت مواد مخدر گراس با قیمت کیلویی ۲۵۰ میلیون ریال بین مصرف کنندگان مواد مخدر به فروش می رسد.

انتهای پیام/