احد احدزادهساوالان خبر: احد احدزاده، افزود: به منظور دریافت تصاویر شبکه های مختلف تلویزیون به صورت دیجیتال تجهیزات موردنیاز نصب و کارهای مهمی در این زمینه در منطقه انجام شده است.

وی، اضافه کرد: با بهره برداری از این امکانات و تجهیزات در آینده نزدیک، شهروندان پارس آبادی خواهند توانست با خرید و نصب دستگاه مخصوص گیرنده دیجیتال،برنامه های شبکه های مختلف رسانه ملی را به صورت دیجیتال دریافت کنند.

احدزاده، با بیان اینکه اکثر سریال ها و برنامه هایی که از شبکه های مختلف سیما پخش می شود دارای محتوای علمی و آموزنده است، ادامه داد: با راه اندازی و افتتاح سامانه دیجیتال، این مهم تاثیر به سزایی در کاهش تمایل مردم برای دریافت شبکه های تلویزیونی کشورهای منطقه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به علت واقع شدن این شهرستان در منطقه مرزی، چندین شبکه تلویزیونی کشورهای همسایه به خصوص جمهوری آذربایجان به راحتی قابل دریافت است، به خبرنگار ايرنا گفت: پوشش شبکه های دیجیتال سیمای جمهوری اسلامی ایران از مهم ترین و اساسی ترین نیازهای این شهرستان است که به زودی شاهد تحقق این مهم خواهیم بود.

شهرستان مرزی پارس آباد مغان در شمالی ترین نقطه استان اردبیل و مجاورت جمهوری آذربایجان واقع است.