این مدیر هیچ جایگزینی ندارند و سفت و سخت میزشان را چسبیده‌اند و سعی دارند در مقابل قانون بایستند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

چرا بازنشستگی یک نفر با ۳۱ سال خدمت در یکی از اداره کل اردبیل سر و صدا می‌کند!؟

در روزهای اخیر بازنشستگی یکی از کارکنان ادارات کل استان اردبیل آنقدر حاشیه ساز شد که با وجود وضع قوانین عدم بکارگیری بازنشستگان فهمیدیم هنوز هستند بزرگوارانی که معتقدند هیچ جایگزینی ندارند و سفت و سخت میزشان را چسبیده‌اند و سعی دارند در مقابل قانون بایستند…

به راستی شهوت یا انگیزه ریاست و قدرت چرا اینگونه گریبان‌گیر سیستم مستهلک اداری شده و با خروج این افراد از ادارات چند نفر جوان بیکار شاغل می‌شوند.

مدیرکل مربوطه نیز به سبب همین تاخیر یک ساله باید پاسخگو باشد.

انتهای پیام/