بهرام آقاخانی مدیرکل ورش و جوانان استان اردبیل بعد از ۱۸ ماه مدیریت، از این اداره رفت‌.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

بهرام آقاخانی

برادران معاون وی، فعلا بعنوان سرپرست انتخاب شد.

اردیبهشت ۹۷ بود که با حکم وزیر ورزش «بهرام آقاخانی» به سمت مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل که کارهای زیادی پیش رو داشت منصوب شد.

زیرساخت های معیوب و هیئت های ورزشی نه چندان کارآمد و امور جوانانی که باید سامان می گرفتند از دغدغه های بزرگ این حوزه محسوب می شدند.

این مدیر در مدت ۱۸ ماهه مدیریت خود با بهره گیری از ظرفیت های موجود در استان، در راستای سیاست ها و تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و برنامه های وزارت خانه گام های موثری برداشت.

آقاخانی طی این مدت در ارتباط با بحث عمرانی اماکن ورزشی عملکرد قابل قبولی از خود برجای گذاشت، اما در مورد تعیین‌ تکلیف وضعیت‌ تیم‌ های اردبیل در لیگ های برتر ورزش ایران نتوانست‌ نقشی ایفا کند.

اتخاذ تدابیر برای توسعه و گسترش ورزش بانوان

نظارت و توجه به توسعه ورزش همگانی، نظارت و اقدامات لازم و دقیق بر کلیه پروژه های عمرانی مرتبط با اداره کل و وزارت ورزش و جوانان استان، اتخاذ تدابیر برای توسعه و گسترش ورزش بانوان، رسیدگی به تامین زیرساخت ها و تجهیز آن ها حتی در روستاهای دور افتاده از جمله اقدامات انجام شده است.

تاکید بر هیئت های ورزشی مبنی بر تشکیل ساختار درست، توجه به شهرستان ها و توصیه و تمرکز بر آموزش از اقدامات آقاخانی برای بهبود عملکرد هیئت های ورزشی استان بود.

در حوزه جوانان نیز رسیدگی جدی به امور جوانان، برنامه ریزی برای عملکرد بهتر ستاد ساماندهی امور جوانان و هماهنگی با دستگاه های مربوطه برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به جوانان انجام شد که تحولی بزرگی محسوب می شود. انتخابات اخیر سمن ها با بیشترین میزان کاندیداتوری و مشارکت جوانان نشانگر احیای جریان پرشور در رگ های جوانان بود.

تعامل با رسانه را می توان بزرگترین حسن آقاخانی ذکر کرد که تا این حد در دسترس و پاسخگو بودن در کمتر مدیری مشاهده می شود.

کنار رفتن این مدیر جوان از این سمت با این تلاش بی وقفه از دولت تدبیر و امید قابل انتظار نبود اما گاه آنچه که در عرصه سیاست رقم می خورد با حقیقت فاصله دارد و امید می رود برنامه ریزی های انجام شده در حوزه ورزش و جوانان در طول مدیریت اقاخانی بعد از وی متوقف نشود و ورزش و جوانان استان همچنان رو به سوی توسعه گام بردارد.

برادران اصلی‌ترین گزینه برای سرپرستی ورزش و جوانان اردبیل است تا با رایزنی های نمایندگان در استان بعد از هفته ها مدیرکل جدید ورزش و جوانان اردبیل مشخص شود.

انتهای پیام/