بررسی تازه ترین نقشه های تراز میانی جو ؛ پیش آگاهی های قبل مبنی بر حاکمیت برف ؛ کولاک و سرمای پردامنه طی هفتهء پایانی آبان و دههء اول آذر بر پهنهء پهناوری از نیمهء شمالی ایران و به خصوص استان اردبیل را تایید می کنند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

هواشناسی

 

از بامداد پنجشنبه با جابجایی پشتهء پرارتفاع حاکم بر فلات ایران ؛ خطوط کانتوری قطبی با مرکزیت ۱۰۴۱ هکتوپاسکال از مناطق سیبریه و سرزمین های پهناور شرق روسیه و مغولستان به شمال ایران نفوذ می کند. این تودهء هوا که به شکل اریب در امتداد شمال شرق به جنوب غرب حرکت می کند سپیده دم جمعه در حد فاصل دریاچهء آرال و شمال خزر به شکل پرفشار بریده درآمده و هسته ای مدور از آن با ادامهء مسیر به ایران می رسد و مرکز این پرفشار منفرد طی شنبه تا دوشنبهء پیش رو روی استان اردبیل ماندگار میشود.

این توده هوای بسیار سرد به خاطر برخورد با آبهای بطور نسبی ولرم پهنهء خزر و تغذیهء کافی رطوبت با ناپایداری در تراز میانی همراهی دارد و با ورود آن وضع هوا از شرق اردبیل و کرانهء جنوب غرب خزر دگرگون شده و باد شمالشرق سبب کاهش ۲۳ درجه ای دمای این نقاط نسبت به روز قبل میشود. ‌سرما رفته رفته عمیقتر شده و به مرکز و غرب اردبیل و از آنجا به آذربایجان شرقی و غربی ؛ زنجان ؛ همدان و قسمتی از غرب ایران کشیده میشود.

☃هوای دشت اردبیل از بامداد پنجشنبه ابری و مه آلود و از عصر با برف ریزه همراه میشود. جمعه بر شدت سرما افزوده شده و به احتمال دانه های برف خفیف در اردبیل می بارد ولی در گردنه ها و بلندی ها و نواحی منتهی به گیلان شدت خواهد داشت.
شنبه ۲۵ آبان بر شدت و وسعت ناپایداری افزوده شده و باد شدید سبب کولاک در دشت اردبیل و پهنهء وسیعی از این استان خواهد شد. کاهش محسوس دما در جلگهء گرمسیر مغان و ریزش برف و باران دور از انتظار نیست.

بارشها تا اواسط هفته آینده بطور متناوب ادامه می یابند و بطور موقت طی سه شنبه و چهارشنبه متوقف میشود. از آخرین ظهر آبان با ریزش هوای سرد عرضهای بالا که از غرب اروپا تا شرق روسیه امتداد یافته و با ناوهء اطلسی قدرتمند همراهی میشود دوباره موج شدیدتر دیگری از برف ؛ کولاک و سرما بر شمالغرب و اردبیل حاکم شده و به تناوب تا اواسط آذر ماه ادامه می یابد.

به خاطر اهمیت و خطرهای این دگرگونی های جوی برای منطقه هشدارها و پیش بینی های دقیق تر بطور مرتب در روزهای پیش رو در پستهای جداگانه به آگاهی می رسند.

 مسعود وسیله ایردموسی

انتهای پیام/