مدیرمسکن  راه و شهرسازی استان:

مدیرمسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در قالب طرح ملی مسکن بیش از ۳۲۰۰ واحد در استان اردبیل احداث و در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

مسکن
شهرام باباخانی اظهار کرد: در قالب طرح اقدام ملی مسکن ما نسبت به شناسایی و تامین زمین مورد نیاز به ویژه برای اقشار نیازمند اقدام می‌کنیم تا براساس تفاهمنامه‌ای که با ارتش، نیروی انتظامی و نهادهای حمایتی انجام شده با اولویت خانه اولی‌ها و خانوارهای فاقد مسکن احداث واحدهای مسکونی انجام شده و در اختیار آنها قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ما پرونده متقاضیان را در قالب ۷۰۰ واحد احداث و بازسازی به بانک‌های عامل ارسال کردیم تا از سقف تسهیلات مورد نظر استفاده کنیم.

مدیرمسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: در قالب طرح ملی مسکن سه هزار و ۲۰۰ واحد در این استان احداث خواهد شد و خانوارهای نیازمند مسکن بدون محدودیت می‌توانند براساس سقف تسهیلات تعریف شده تا ۴۰ میلیون تومان از این منابع استفاده کنند.

هیچ پیمانکاری حاضر به اجرای پروژه نشده اند

باباخانی بیان کرد: در کنار این تسهیلات هر زوج براساس سپرده‌گذاری در صندوق مسکن یکم می‌تواند تا ۹۰ میلیون تومان از تسهیلات استفاده کند که سود بانکی دوره مشارکت ۹ درصد و فروش اقساطی نیز ۱۸ درصد است.

وی با بیان اینکه تاکنون به رغم انتشار چندین مرحله آگهی برای ساخت ۴۰۰ واحد هیچ پیمانکار و سازنده‌ای حاضر به اجرای پروژه نشده است، تصریح کرد: تغییرات قیمتی به ویژه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همچنین دستمزد و بیمه کارگری سبب شده تا چندان رغبتی به احداث پروژه‌های مشارکتی وجود نداشته باشد.

مدیرمسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن برای جامعه هدف و بر مبنای نظام هفتگانه تعریف شده در این طرح احداث می‌شود که البته خود خیرین مسکن‌ساز می‌توانند در ساخت واحدهای مسکونی به ویژه برای اقشار نیازمند ورود پیدا کنند.

انتهای پیام/ایسنا