مدیر امور یک برق اردبیل از احداث پست زمینی پل شیشه ای شهر هیر خبر داد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

ترانس برق

دانش اعلام کرد: با افتتاح پل ، اولین پست زمینی رسما در محدوده شهر هیر به شبکه امور یک برق اردبیل اتصال خواهد یافت.

مدیر امور یک برق اردبیل افزود : در این پروژه که به همت اداره برق هیر اجرا شد از سه نیروی پیمانکاری برای احداث شبکه زمینی فشار متوسط بطول یک کیلومتر در مسیرهای صعب العبور و سنگی ، دویست متر خط هوایی به همراه نصب سه سلول ۲۰کیلولت استفاده شده است.

وی خاطر نشان کرد : با احداث پست زمینی در راستای پروژه برقرسانی به پل شیشه ای ، قدم موثری برای واگذاری انشعاب های جدید به افراد متقاضی فعالیت در بخش توریستی در شهر هیر برداشته شده است .

احداث پست زمینی پل شیشه ای هیر در محدوده امور یک برق اردبیل

انتهای پیام/