سرپرست مدیریت برق مشکین شهر :

سرپرست مدیریت برق مشکین شهر گفت: فیدر جدید شماره چهار مدیریت برق مشکین شهر با احداث ۱.۹ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، تغذیه شده از پست kv ۲۳۰ تقی دیزج مهرماه سالجاری به بهره برداری رسید.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

سیم برق

موسی ابراهیم نژاد گفت: فیدر جدید برق مشکین شهر ، جاده مشکین شهر، سه راهی صحرا تا کلیدجداساز فخرآباد را تغذیه می کند.

وی افزود با این اقدام ، ۸۱ کیلومتر شعاع تغذیه فیدر ۹ کاهش یافته است و ضمن تغذیه مشترکین صنعتی مانند کارخانه کامیون سازی و سد سبلان، کارخانه شن و ماسه، تاثیر بسزایی در جبران افت ولتاژ روستاهای منطقه دارد.

سرپرست برق مشکین شهر افزود : کلیه عملیات اجرایی توسط همکاران و سیمبانان برق مشکین شهر اجرا شده است.

سرپرست مدیریت برق مشکین شهر :

موسی ابراهیم نژاد با بیان مسیرهای تغذیه فیدر ۴ تقی دیزج برق مشکین شهر روستای ساوجبلاغ – گاومیش اولن علیا و سفلی – لمبر – لحاق – ارباب کندی – شهر فخرآباد – میرعلیلو – قوزلو – بابیان – نقدی علیا و سفلی – پیرازمیان – ارجق – الماس کندی – حیدر آباد – آق قلعه اعلام کرد.

وی افزود : این اقدام در راستای افزایش رضایت مشترکین صورت گرفته است.

انتهای پیام/