استان اردبیل در کنار پتاسیل های زیادی که دارد ولی کاستی هایی زیادی هم دارد که امید می رود در سفر دولت تدبیر و امید به آن پرداخته شود.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

اردبیل

اردبیل دارای استعدادهای فراوان اعم از قابلیت های کشاورزی، معادن غنی، مناظر طبیعی، چشمه سارها و چشمه های آب معدنی سرد و گرم است.

سبلان با ارتفاع ۴۸۱۱ متر از جمله مرتفع ترین کوه های ایران نماد استقامت و پایداری مردم منطقه است. اردبیل در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و از رونق اقتصادی بسیار برخوردار بوده است.

همچنین؛ یکی از کانون های مهم فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی بوده و در طول تاریخ با نام های گوناگونی نظیر دارالارشاد، دارالملک، دارالعرفان و دارالامان موجب افتخار ایران بوده است.

بهره مندی استان اردبیل از این حجم گسترده نیروی انسانی توانمند و خلاق، اقلیم مناسب، ظرفیت های بی مثال طبیعی و جاذبه های بی بدیل گردشگری، استعدادهای کشاورزی، برخورداری از ۳۸۲ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان، وجود گمرگ و بازارچه های مرزی فعال اقتصادی، فرودگاه بین المللی و… مزیت های فراوانی است که اتکا به آنها در کنار توجه ویژه به ظرفیت های صنعتی و معدنی اردبیل عبور از پیچ و خم توسعه نیافتگی این استان را ممکن و البته تسریع می کند.

بی تردید بهره مندی بهینه از ظرفیت های فوق در گرو افزایش سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است؛ نکته ای که همواره در کانون توجه دولت قرار داشته است.

امنیت سرمایه گذاری و رونق کسب و کار بخش خصوصی کلید گشایش تولید است و رونق افزایی اقتصاد و اشتغال نیز جز با افزایش تولید ممکن نیست.

با این حال، سهم ناچیز اردبیل از فعالیت های صنعتی، بهره مندی اندک از مزیت های مرزی، کمبود آب در عین پرآبی، کمبود فرصت های شغلی، سرانه پایین تخت های بیمارستانی (به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۳۶/۱ تخت بیمارستانی)، محروم بودن از خطوط ریلی و… عمده ترین کاستی هایی است که هنوز در این استان مستعد به چشم می خورد

 

انتهای پیام/