برونداد تازه ترین نقشه های تراز میانی نشانگر دگرگونی در الگوی مربوط به چگونگی تاثیرگذاری چرخند سیبریایی و کاهش بارش طی هفتهء پیش رو برای شمالغرب ایران و اردبیل است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

هواشناسی

دفعات تغییرات کم سابقه سیستم طی چند روز گذشته باعث شگفتی شده و کارشناسان را در درستی پیش بینی ها برای ۱۲ ساعت آینده نیز دچار تردید میکند.

درحالیکه انتظار می رفت این چرخند از امروز با استقرار بر فراز اردبیل و دریافت رطوبت از خزر و جریان های جنوبی سبب بارش برف و باران زیاد در این استان و آذربایجان شود در این نقاط اثر بارشی چندان نخواهد داشت البته به تناوب شاهد بارشهای خفیف در استان اردبیل طی هفتهء جاری با تمرکز روی شرق این استان خواهیم بود.

سرما نیز شدید خواهد بود. هستهء چرخند سردچال که در امتداد شمالشرق به جنوب غرب در حرکت است بطور عجیبی به تدریج راه جنوب شرق و سپس شرق را در پیش گرفته و پس از بارش برف و باران در نقاطی از زنجان ؛ تهران و سمنان و ضمن ادغام با سیکلون جنوبی رهسپار خراسان شده اواخر هفته از مرزهای شرقی ایران خارج و در افغانستان سبب بارش سنگین میشود.

هواشناسی

استقرار هوای گاهی ابری و اغلب بدون بارش در اردبیل

پیش بینی شمال استان اردبیل استقرار هوای سرد از جمعه شب تا اواسط هفته. برف و باران خفیف با تمرکز بارش در نوار شرقی جلگهء مغان طی ظهر تا اواخر وقت شنبه و دوباره برای سه شنبه. استقرار هوای گاهی ابری و اغلب بدون بارش طی چهارشنبه تا اوایل پنجشنبه.

در طول هفته اغلب سرد ؛ ابری و گاهی مه آلود. از سحرگاه تا اواخر شنبه بارش برف متناوب و خفیف و پودری با وزش باد و در عصر کولاک خفیف. در گردنه ها و به خصوص نواحی شرقی منتهی به گیلان با برف و کولاک بطور نسبی زیاد. دوشنبه تا چهارشنبه برف خفیف و باد در دشت اردبیل و ادامه کم و بیش برف در نوار مرزی با گیلان.

جنوب استان اردبیل طی هفتهء پیش رو اغلب ابری و سرد گاهی به خصوص یکشنبه تا سه شنبه در بعضی ساعات با برف خفیف در نقاط شهری و ادامهء برف و کولاک متناوب در جاده ها و گردنه های منتهی به گیلان.

درصورت عدم دگرگونی الگوها دور بعدی برف و کولاک از ساعات اولیهء آخر آبان تا جمعه تمام نقاط استان اردبیل را با تمرکز بارش در نیمهء شرقی در بر می گیرد و از سوم آذر نیز دوباره موج سرد و برفی دیگری از راه می رسد.

در مجموع طی هفتهء پایانی آبان ساکنان نقاط سردسیر استان اردبیل بطور متناوب بارش برف را تجربه می کنند که بعضی نقاط شهری را سپیدپوش میکند اما مقدار آن در اردبیل و شهرهای غربی این استان به اندازه ای انتظار نمی رود که سبب مشکلاتی شود و فقط برای مقاطع کوتاهی موجب کولاک خفیف برف های پودری شکل میشود.

مسعود وسیله ایردموسی

انتهای پیام/