مدرس دانشگاه اردبیل:

مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: یادگیری نقش اصلی را در رشد افراد ایفا می‌کند و فرآیندی است که در انسان تغییر ایجاد می کند


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

کتابخانه سیار

مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: یادگیری نقش اصلی را در رشد افراد ایفا می‌کند و فرآیندی است که در انسان تغییر ایجاد می کند، تغییراتی بالقوه که بر اثر تمرین و تکرار ایجاد می شود.

صادق فرهمند امین، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۹ آذرماه در کارگاه آموزشی «تقویت حافظه و سبک مطالعه» که به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل در سالن عطامهر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار شد، با اشاره به تکنیک های تقویت حافظه، گفت: یکی از تکنیک های تقویت حافظه، استفاده از کلید واژه ها و یادداشت برداری است.

وی گفت: حافظه فعال تقریبا شبیه دفترچه یادداشت مغز شماست، جایی که اطلاعات جدید موقتا نگهداری می شوند، هنگامی که نام کسی یا آدرسی که می خواهید بروید را می شنوید این اطلاعات را در حافظه فعالتان نگه می دارید تا اینکه کارتان با این اطلاعات تمام شود و اگر این اطلاعات بیشتر از این برایتان استفاده ای نداشته باشد مغزتان اجازه می دهد به کل پاک شوند اما اگر استفاده داشته باشند، به حافظه بلند مدت سپرده می شوند، آنجا می توانند تقویت شده و بعدا به یاد آورده شوند.

فرهمند امین تصریح کرد: هدفهای آموزشی را در سه حیطه عمده؛ شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی تقسیم بندی می‌کنند.

وی افزود: یادگیری نقش اصلی را در رشد افراد ایفا می‌کند، یادگیری عبارت است از تغییر نسبتاً پایدار، یک فرآیندی است که در انسان تغییر ایجاد می کند، تغیراتی بالقوه که بر اثر تمرین و تکرار ایجاد می شود.

فرهمند امین ادامه داد: یادگیری هم کسب دانش است و هم ایجاد تغییر در رفتار و عواطف، یادگیری منجر به تغییر می‌شود و باید تداوم داشته باشد.

وی با تا کید بر دو جنبه هم گرایی و واگرایی تفکر انسان و تعریف آن، بیان کرد: هم گرا یعنی یک مسئله، یک پاسخ دارد، یعنی انسانی تک بعدی هستیم و در مسئله ای که به آن برخورد می کنیم ذهن مان فقط یک راه حل را بررسی می کند و به پاسخ ها و ایده های دیگر برای حل آن مسئله نمی پردازد، ولی در تفکر واگرا، ذهن باز است و برای یک مسئله چندین پاسخ می توان یافت. ایده ها و پاسخ هایی را برای یک مسئله طرح کرد و این خود یک نو آوری است و حافظه رشد پیدا می کند.

مدرس دانشگاه گفت: انسان وقتی به یک مسئله برخورد می کند، ذهن بطور ناخود آگاه به ترتیب به دنبال راه حلی برای حل آن مسئله می گردد و از زاویه های مختلفی آن مسئله را بررسی می کند و در این جا خود به خود نوآوری اتفاق می افتد و آثار جدیدی به وجود می آید.

انتهای پیام/