قارچساوالان خبر: فرماندار سرعین گفت: به دلیل حجم تولید قارچ در سرعین این شهرستان یکی از قطبهای تولید این ماده غذایی در کشور است.

علی واحد تصریح کرد: در حال حاضر سالانه دو هزار تن قارچ در این شهرستان تولید می شود.

به گفته فرماندار سرعین قارچ تولیدی به استانهای دیگر و حتی کشورهای همسایه صادر شده و از اقبال عمومی در بازار برخوردار است.

وی با تاکید به تولید نمونه های کیفی قارچ در این شهرستان ادامه داد: به منظور توسعه تولید قارچ حمایت لازم به ویژه از واحدهای تولید کننده برتر صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: از جمله درخواستهای واحد تولیدی برتر قارچ در این منطقه تسهیلات بانکی بود که به تسریع در تخصیص آن تاکید شده است.

به گفته واحد بخش خصوصی می تواند با سرمایه گذاری در این حوزه این منطقه را به یکی از مهمترین تولید کنندگان قارچ در کشور تبدیل کند.

به گزارش مهر، وی افزود: حمایت لازم از سرمایه گذاری در این حوزه توسط دستگاه های متولی صورت می گیرد.