حامد قادری

حامد قادری در این نوشته با توجه به کاندیداهای ثبت نام کرده معتقد است کاندیدهای جدید شانس بیشتری در مقایسه با سایر کاندیداها دارند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

حامد قادری

داوطلبین انتخابات امسال در اردبیل به سه بخش تقسیم می شود که بخش اول را نمایندگان فعلی، بخش دوم را نمایندگان اسبق و بخش سوم را افرادی که تلاش می کنند برای اولین بار به بهارستان راه پیدا کنند و شاید فریاد حق طلبی در آن صحن سر دهند، تشکیل می دهد.

عملکرد نمایندگان فعلی استان که گروه اول داوطلبین دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را تشکیل می دهد نشانگر شانس پایین آن ها برای حضور مجدد در بهارستان است اما آن ها باز سودای حضور در مجلس شورای اسلامی را دارند و نهایت تلاش خود را بکار بسته اند تا به هر نحوی که شده در انتخابات پیروز باشند، هرچند که شانس کمی را دارند.

گروه دوم داوطلبین مجلس شورای اسلامی اردبیل مربوط به داوطلبینی است که پس از سال ها مجددا در نظر دارند به مجلس شورای اسلامی بروند و شاید اشتباهات و کار های ناتمام آن زمان را جبران و به اتمام برسانند.

 

کاندیدا

در مورد شانس حضور داوطلبین این گروه در مجلس شورای اسلامی بحث های زیادی وجود دارد که برخی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند نمایندگان فعلی روی نمایندگان ادوار گذشته استان را سفید کردند لذا برخی از مردم فکر می کنند که باز اگر به آن نمایندگان قبلی اعتماد کنیم حداقل می توانیم دوباره صدای خود را به گوش مسوولین کشور برسانیم. اما در حالت کلی شانس گروه دوم از گروه اول برای حضور در بهارستان بیشتر ارزیابی می شود.

گروه سوم مربوط به افرادی است که برای اولین بار می خواهند به مجلس بروند و با انرژی حداکثری وارد پروسه انتخابات شده اند که چهره های نام آشنایی نیز در بین این گروه وجود دارد و با یک نگاه به نظرات مردم می توان دریافت که مردم دنبال نو گرایی هستند و دوست دارند به افراد جدید تری اعتماد کنند و سرنوشت خود را به افرادی غیر از کسانی که یک بار به آن ها اعتماد کرده اند و جواب نگرفته اند بسپارند، لذا گروه سوم بیشترین شانس را به خود اختصاص داده است.


انتهای پیام/