سفیر انگلیس در تهران در مقابل دانشگاه امیرکبیر برای ساعتی بازداشت و سپس آزاد شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

وب گردی

در جریان تجمع غروب امروز جمعی از افراد در مقابل دانشگاه امیرکبیر راب مک ایر سفیر انگلیس در تهران که در میان تجمع کنندگان بود برای ساعاتی بازداشت شد.

مراتب اعتراض پس از بازداشت به او گفته شد.

این سفیر ساعاتی بعد آزاد شد اما گفته میشود فردا احضار و موضوع پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/