نماینده دادستان می گوید: علی دیواندری با اکبر طبری ارتباط سری داشته است و میلیون‌ها دلار پول در اختیار آقای سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

قهرمانی نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک‌های ملت و پارسیان:

-🔸️ما برای رسیدگی به این پرونده با مشکلات زیادی مواجه بودیم، اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه که اکنون بازداشت است، برای رهایی علی دیواندری اقدامات ناشایستی انجام داد و دیواندری و طبری جلسات سرّی با یکدیگر برگزار کردند.

🔸️طبری بازپرس را تحت فشار قرار داد، اما وقتی بازپرس ما مقابل خواسته طبری قرار گرفت، با شکل زشتی بازپرس را تحت فشار قرار دادند.

🔸️دیواندری نامه به وزیر نفت وقت می‌زند و از او تقاضا می‌کند با توجه به اینکه بانک ملت می‌خواهد به بازرگانی نفت ورود پیدا کند، شما به ما نفت بدهید.

🔸️چهار محموله نفت کوره توسط سعادتی و دیواندری تحویل گرفته شد و به فردی به نام باختری داده شد، اما همان طور که گفتم باختری عضو مجاهدین خلق و فاقد صلاحیت بوده است.

🔸️آقایان ۴۲۰ میلیون دلار نفت خام کوره را گرفتند و پس از آن که وزارت نفت تقاضای پول می‌کند، می‌گویند که شما هیچ نفتی نفروختید که پول بدهیم، اما پس از آن که مشخص می‌شود به دیواندری نفت داده است، باختری مجبور می‌شود دکل مسکونی روی آب را با قیمت غیر واقعی ۵۴ میلیون دلار به وزارت بدهد.

🔸️آقایان نفت را به دلار فروختند و از همین راه سود بسیار زیادی را به دست آوردند

🔸️دیواندری حرکت فساد را ایجاد کرد؛ او بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده و پس از فساد‌های گسترده، بانک پارسیان به دنبال اخراج دیواندری بوده است، به همین دلیل دیواندری باز هم به دنبال قربانی کردن فردی بر آمده و این بار دستغیب را وارد بازی کرد

حسب گزارشات میدانی ناجا، دیواندری و مجید سعادتی بسیار با یکدیگر نزدیک بودند، مجید دلبندم (اشاره به مجید سعادتی که همواره همراه دیواندری بوده و اکنون متواری است). بانک ملت در بانک پارسیان به مجید پایبندم تبدیل شد و پس از خروج از بانک پارسیان به مجید دلبرم تبدیل شد.

انتهای پیام/