علی نیکزاد، یوسف اکبری، مجید خدابخش، نوعی اقدم، حقیقت پور و سید کاظم موسوی با کسب بیشترین آرا کاندیداهای مورد حمایت بازار معرفی شدند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

نمرات کسب شده هریک از ۱۸ کاندیدای مورد حمایت جامعه اسلامی بازار اعلام شد.

در این مراسم که در مسجد جامع اردبیل باحضور اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی بازار واصناف،نمایندگان کاندیداها واصحاب رسانه برگزار شد، شمارش نمرات هریک از کاندیداها حاضر در جلسه انتخاباتی بازار شمرده شد.

در این فرایند تکلیف ۶کاندیدا منتخب بازاربرای حضور در مرحله بعد مشخص تا در نهایت جامعه اسلامی بازارسه نامزد مورد حمایت خود را برای حضور در کارزار انتخابات مجلس یازدهم معرفی کند.

در سه هفته گذشته وبه همت جامعه اسلامی اصناف وبازاریان اردبیل واعضا وبزرگان شهر در هشت جلسه برنامه ها ودیدگاه های ۱۸ کانیدای مجلس را مورد بررسی وارزیابی قرار دادند.

۶ نفر اول لیست برای قرارگیری در لیست ۳ نفره به مرحله بعد راه یافتند.

🔹نفر اول علی نیکزاد
🔹نفر دوم یوسف اکبری
🔹نفر سوم مجید خدابخش
🔹نفر چهارم حسن نوعی اقدم
🔹 نفر پنجم منصور حقیقت پور
🔹نفر ششم سیدکاظم موسوی

نفرات بعدی عبارتند از:

سرداری
فیضی
قلیزاده
بدری
پیرموذن
آذروش
کریمی
توحیدی
مرادی
غلامی نیا
آقامحمدیان

🔹بعد از اعلام قطعی کاندیداهای رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در خصوص جایگزینی افراد برای حضور در لیست بازار تصمیم گیری می‌شود.

 

انتهای پیام/