سید حسن عاملی در برنامه سمت خدا گفت: به آقای رئیس‌جمهور گفتم، دست و پایت را به خاطر جوان‌ها می‌بوسم، برای اینکه یک وام و یا طریق ویژه‌ای برای ازدواج جوان‌ها ایجاد بشود.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

امام جمعه اردبیل در برنامه سمت خدا که هر هفته در شبکه سه پخش می شود، گفت: به آقای رئیس‌جمهور گفتم؛ دست و پایت را به خاطر جوان‌ها می‌بوسم، برای اینکه یک وام و یا طریق ویژه‌ای برای ازدواج جوان‌ها ایجاد بشود.

وی ادامه: به آقای رئیس‌جمهور گفتم سر و صورت من به خاطر مساله جوان‌ها سفید شد.

عاملی گفت: شرط وفا و جوانمردی نیست بخشی از جامعه متنعم بشوند و بخشی مثل شمع بسوزند.

انتهای پیام/