طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۳ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه استان اردبیل نیز در این ماه به عدد ۲۶.۸ درصد رسیده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

مسکن
مرکز آمار ایران پس از بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه سال ۹۸، درصد تغییر شاخص کل نسبت به مدت مشابه سال قبل را به تفکیک استان‌ها منتشر کرد که در این آمار درصد تغییر شاخص کل برای خانوارهای کشور نسبت به دی ماه سال ۹۷، ۲۶.۳ درصد اعلام شد، در این ماه عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۱۹۵.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تورم

رتبه ۱۱ اردبیل در تورم نقطه به نقطه کل خانوارها

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان با (۳۲.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان با ( ۲۰.۹ درصد) است و استان اردبیل نیز با ۲۶.۸ درصد در رتبه ۱۱ قرار دارد؛ یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام نسبت به دی ماه ۱۳۹۷ به طور متوسط ۶ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان کردستان ۵.۴ درصد کمتر از میانگین کل کشور برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند و خانوارهای استان اردبیل نیز به طور متوسط ۰.۵ درصد بیشتر برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه پرداخت کرده‌اند.

طبق آمار اعلامی نرخ تورم دوازده ماهه کل خانوارهای کشورمنتهی به دی ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۸.۶ درصد رسیده و در عین حال نرخ تورم دوازده ماهه استان اردبیل نیز ۳۹.۲ درصد بوده که از این حیث نیز اردبیل در رتبه ۱۷ قرار دارد و بدین ترتیب تورم استان اردبیل در تمام شاخص‌ها بالاتر از میانگین کشوری بوده است.

رتبه ۱۵ اردبیل در تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری

در دی ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۱۹۴.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۶.۲ درصد است و بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری در این ماه مربوط به استان هرمزگان با ۳۱.۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با ۲۰.۷ درصد است و استان اردبیل نیز با ۲۶.۴ درصد در رتبه ۱۵ قرار دارد؛ یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط ۵.۴ درصد بیش از میانگین کل کشور برای خرید یک«مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند و خانوارهای استان اردبیل نیز به طور متوسط ۰.۲ درصد بیشتر از میانگین کشوری برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه پرداخت کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١۳۹۸ برای خانوارهای شهری کل کشور ۳۸ درصد بوده و در عین حال در استان اردبیل نیز نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۳۷.۹ درصد رسیده و از این حیث نیز در رتبه ۲۰ قرار دارد.

رتبه ۱۴ اردبیل در تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی

در دی ماه ١۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۲۰۱.۱ بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۵ افزایش داشته و درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۷ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان هرمزگان با ۳۳.۷ درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان با ۲۱.۳ درصد است و استان اردبیل نیز با ۲۷.۸ درصد در رتبه ۱۴ قرار دارد؛ یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۶.۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند و خانوارهای روستایی ساکن استان اردبیل نیز به طور متوسط ۰.۸ درصد بیشتر برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه پرداخت کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١۳۹۸ برای خانوارهای روستایی کشور به ۴۲.۲ درصد رسیده و نرخ تورم دوازده ماهه برای خانوارهای روستایی استان اردبیل نیز ۴۲.۸ درصد رسیده که از این حیث نیز در رتبه ۱۵ قرار دارد.

تورم

رتبه ۸ اردبیل در تورم حوزه مسکن

تورم حوزه مسکن برای کل کشور در دی ماه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۲.۲ درصد رسیده و در این شاخص نیز استان اردبیل با ۲۳.۸ درصد در رتبه ۸ کشوری قرار دارد و بیشترین نرخ تورم در حوزه مسکن مربوط به استان لرستان با ۳۴.۵ درصد و هم‌چنین کمترین نرخ تورم نیز مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۸.۹ درصد بوده است.

در کنار آن تورم حوزه پوشاک و کفش کل کشور در این ماه به ۳۳.۴ درصد رسیده است و استان اردبیل با تورم ۳۰ درصدی در این بخش در رتبه ۲۸ قرار گرفته و بیشترین نرخ تورم نیز مربوط به استان هرمزگان با ۴۴ درصد و هم‌چنین کمترین نرخ تورم نیز مربوط به استان سیستان بلوچستان با ۱۷ درصد است.

تورم حوزه خوراکی‌های کل کشور نیز در این ماه به ۲۴.۵ درصد رسیده و استان اردبیل با ۲۵.۲ درصد در رتبه ۱۴ قرار داشته و بیشترین نرخ تورم در این بخش مربوط به استان هرمزگان با ۳۳.۴ درصد و هم‌چنین کمترین نرخ تورم نیز متعلق به استان کردستان با ۱۸ درصد است.

انتهای پیام/فارس