اصولگرایان یا باید ننگ بی عدالتی را به جان بخرند و بر ادامه این روند فعلی پای ورزند یا راه خود را از جمنا جدا کنند.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

کانال رستگار نوشت:  در حالیکه فقط چند روز به شروع تبلیغات رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی است همچنان لیست اصولگرایان طبق خواسته جمنا و خلاف وعده ای که به مردم داده بودند پیش می رود. شورای اصولگرایان طی جلسه ای با اعضای خود لیست ۶ نفره ای را به ترتیب امتیاز کسب شده که توسط اعضای احزاب اصولگرا امتیاز دهی شده بودند منتشر کرد و صراحتا اعلام کرد که بعد از نتایج نهایی اعلام صلاحیت کاندیداها سه نفر دارای بیشترین امتیاز معرفی خواهند شد و قرار بود در صورت رد صلاحیت یک کاندیدا فرد بعدی از همان لیست ۶ نفره جایگزین وی شود.

جمنا که متشکل از افرادی بازنشسته است در موسم انتخابات فعال شده و در سایر ایام منفعل می باشد و سابقه تشکیلاتی چندانی ندارد با سرآسیمه گی در انتشار لیست عجولانه انتخاباتی؛ اصولگرایان را در دو راهی انتخاب قرار داده است یا باید ننگ بی عدالتی را به جان بخرند و بر ادامه این روند فعلی پای ورزند یا راه خود را از جمنا جدا کنند و حتی جمنا را ملزم به اصلاح خطای خود نمایند.

از آنجایی که نهاد رسمی مثل شورای نگهبان در احراز صلاحیتها تجدید نظر کرد و باعث بازگشت تعدادی از کاندیداها که حق آنان ضایع گردیده بود به صحنه انتخابات شد شورای اصولگرایان می تواند جهت جبران خطای جمنا صادقانه با هواداران خود موضوع را مطرح نماید و از راه بی عدالتی صورت گرفته، با اصلاح فهرست انتخاباتیِ خود برگردد.

اما روی سخن اصلی با احزاب استخوان دار و دارای ساختار تشکیلات حزبی است که چندین دهه در عرصه سیاست و جامعه حضور فعال دارند. قصور از سوی جمنا شاید بخاطر نوپایی آن و منافع مقطعی قابل قبول باشد اما از آنان حضور در چنین خبط بزرگی قابل بخشش نیست.

بعنوان مثال جبهه ایستادگی که جزو گروههای سیاسی فعال جامعه می باشد نباید چنین همراهی در یک اشتباه استراتژیک را در کارنامه خود ثبت کند.

در ضمن جای بسی تعجب است افرادی مثل حبیب کوهی که موی در آسیاب سیاست سفید کرده اند و به عدالت و صداقت در جامعه معروفند چرا در این زمان واسفا سکوت کرده اند. سکوتی که می تواند به اعتبار و حیثیت حزب و رهبرانش خدشه وارد کند.

انتهای پیام/