بارش بی سابقه برف در استان اردبیل باعث شد تا بسیارهای از جاده های این استان مسدود شود.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

برف برف

انتهای پیام/