سيد ايوب تقوي طلب

حقیقت پور یک طرف ایستاده است و حق را به مردم داده است و پایداری ها و طیف تند رو اصولگرا هم طرفی دیگر.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

اگر گشتی در فضای مجازی‌ بزنید حتما مطالب منتشر شده بر له یا علیه کاندیداهای انتخابات مجلس را خواهید دید. مطالب رنگارنگ با شعار های مختلف ‌.

از «به‌عمل کاربرآید و…» گرفته تا «سلام سید بر اقشار مختلف» . از آنجایی که اغلب تایید صلاحیت شدگان از طیف اصولگرایان هستند شعارهایشان هم تفاوت چندانی در محتوا ندارند.

اما شعار و پوستر یکی از کاندیداها نظرتان را حتما جلب خواهد کرد « حق با مردم است». ظاهرا حقیقت پور در چالش بین دولت و طیف های مختلف تندرو سیاسی و سلبریتی ها ، طرف مردم ایستاده است و حق را به مردم داده است .
شعاری متفاوت در این روزهای بحرانی کشور .

شعاری که چندان رنگ و بوی اصولگرایی ندارد اما از جانب کاندیدایی داده شده است که منتسب به اصولگرایان است درحالی که در هیچ یک از لیست های اصولگرایی حضور ندارد.

براستی چه شده است که حقیقت پور مغضوب پایداری چی ها و اصول‌گرایان محافظه کار و تندرو ها گشته است ‌.

آیا طرف مردم ایستادن اینقدر برای پایداری ها رنج آور است که مفتی هایشان فتوای خروج وی از گروهشان را میدهند؟!

آیا پایداری ها و طیف سنتی محافظه کار اصولگرایی اینقدر از مردم فاصله گرفته اند؟!

شاید گناه اصلی و نابخشودنی حقیقت پور از نگاه این مفتیان، دفاع تمام قد از برجام باشد.  دفاع تمام قد از مذاکره و تعامل با دنیا.

برجامی که تا قبل از به قدرت رسیدن پایداری چی های آمریکایی در آمریکا! بیشترین نفع را به اقتصاد کشور رساند که با کمی جستجو در سایت ها به صدق این موضوع میتوانیم برسیم .

حالا حقیقت پور یک طرف ایستاده است و حق را به مردم داده است و پایداری ها و طیف تند رو اصولگرا هم طرفی دیگر باید دید مردم هم طرف حقیقت پور خواهند ایستاد و به آشتی و تعامل با دنیا و توسعه همه جانبه اقتصادی و سیاسی با حفظ عزت ملی و کرامت انسانی رای خواهند داد و نه بزرگ را به جنگ و ایجاد تنش با کشور های همسایه و دنیا خواهند گفت یا نه؟!

انتهای پیام/