بارش برف و گرسنگی حیوانات، باعث هجوم برخی حیوانات وحشی به داخل شهر خلخال شده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

شغال گرسنه در شهر خلخال

انتهای پیام/