اداره کل اطلاعات استان اردبیل اطلاعیه داده سندی با عنوان رشوه گرفتن رضا کریمی از کشت و صنعت مغان که در فضا مجازی منتشر شده جعلی است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

در این اطلاعیه آمده است:

نامه ای با عنوان اداره کل اطلاعات استان اردبیل(سند رشوه گرفتن رضا کریمی نماینده اردبیل و نائب رئیس کمیسون کشاورزی از صاحب جدید کشت و صنعت مغان) در فضای مجازی منتشر شده که اعلام می دارد، نامه جعلی بوده و محتوای منتشر شده تکذیب می گردد.

 

انتهای پیام/