عبداللهیان گفت: با توجه به بررسی به عمل آمده مشخص شد که ضعف برق ناشی از زیاد بودن طول و بار فیدر شبکه بوده و ولتاژ برق در بعضی از مسیرها به کمتر از۲۰۰ولت می رسید.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

ترانس برق

وی در مورد اجرای این پروژه افزود : این اقدام با احداث ترانس کم تلفات به قدرت ۱۲۵ کیلو ولت آمپر ، خط ۲۰ کیلو ولت هوایی با هادی روکش دار بطول ۲۵۰ متر و کابل زمینی ۲۰ کیلو ولت به طول ۴۰ متر وبا خروج ۲ فیدر جدید و کاهش ۹۶۰ متر طول فیدر فشار ضعیف انجام شد.
وی خاطر نشان کرد: این اقدامات در راستای طرح کاهش تلفات و افزایش رضایتمندی مشترکین و جلوگیری از خسارت به لوازم خانگی مشترکین انجام شد.

انتهای پیام/