آزمایش دو بیمار مشکوک به کرونا ویروس در استان اردبیل منفی است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

۱۷ نمونه آزمایشی از بیماران مشکوک به کرونا جهت بررسی به تهران ارسال شده که جواب آزمایش دو بیمار مشکوک به کرونا منفی است.

در حالی جواب آزمایش دو بیمار مشکوک به کرونا در استان اردبیل منفی است که ۱۵ نمونه آزمایشی ارسالی در روزهای آینده توسط وزارت بهداشت بررسی شده و به استان اردبیل ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/