برخی رسانه ها مدعی شدند که کشت و صنعت مغان در روند بررسی واگذاری به یک قدمی نتیجه نزدیک شده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

اخباری که پیرامون واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به گوش میرسد میشود، حاکی از آن است که بررسی پرونده واگذاری این شرکت در مراجع قانونی مراحل نهایی را طی می کند.

برخی منابع محلی نیز از قوت گرفتن واگذاری این شرکت خبر می دهند.

شایان ذکر است دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در گزارش های خود ، تخلف و نقض قانون در واگذاری این شرکت مادر را اعلام کرده بودند.

تماس ما با مدیر روابط عمومی کشت و صنعت مغان در این مورد بی نتیجه ماند و وی به تماس ما جواب نداد.

انتهای پیام/