علائم مشکوک به ویروس کرونا ریاست دانشگاه علوم پزشکی را خانه نشین کرد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

با خبر شدیم با توجه به حضور مداوم دکتر اخوان اکبری در بیمارستانها، علائم مشکوک به ویروس کرونا در وی مشاهده شده و اخوان اکبری از ۲ روز پیش در قرنطینه خانگی بسر می فرد.

وی قرار است تا زمان رسیدن نتیجه آزمایش در خانه بماند.

دکتر قدرت اخوان اکبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از ۳ روز پیش در هیچ جلسه و نشست خبری شرکت نداشت و همین موضوع باعث ایجاد شایعه در فضای مجازی شده بود.

از ۲ روز پیش هم تمامی آمار و مباحث مربوط به ویروس کرونا توسط دکتر رضایی معاون درمان علوم پزشکی اردبیل اعلام می شود.

انتهای پیام/