« تکم چی » یکی از آیین های مهم منطقه آذربایجان است که متاسفانه این روزها با ورود تکنولوژی در حال فراموشی است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

« تکم چی » یکی از آیین های مهم منطقه آذربایجان است که متاسفانه این روزها با ورود تکنولوژی در حال فراموشی است.

در این باره بیشتر بدانید:

«تکم چی» پیام آوران نوروز و بهار

تکم چی

تکم چی

تکم چی

تکم چی

تکم چی

تکم چی

منبع: دیدشهر

انتهای پیام/