بمناسبت روز رادیو


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

رادیو

رادیو اردبیل درسال ۱۳۵۲ با مدیریت زنده یاد علیرضا فرهند آغاز بکارکرد .

گویندگان رادیو اردبیل در آن زمان زنده یادان قدرت الله چنگی .جوادجوادپورحمدالله جعفری دانش بودند .

به این جمع یک گوینده خانم هم اضافه شد والبته زنده یاد حسین برنجیان نیز با اینکه درپخش رادیو همکاری داشتند گاها دربرخی از برنامه ها گویندگی نیز میکرد.

قبل از افتتاح رادیو اردبیل مردم اردبیل به برنامه های رادیو رشت گوش میکردند اونا یه برنامه ای داشتند بنام سپید رود راز میگوید که شنونده زیادی داشت.

رادیو اردبیل که افتتاح شد برنامه ای با نام نیمروز ساوالان با اجرای زنده یاد دانش از رادیو اردبیل پخش شد که این برنامه هم شنودگان زیادی داشت البته یه برنامه ای هم با نام آهنگها وترانه های درخواستی بود که مجری اش زنده یاد جواد جواد پور بود و جمعه ها بعد ازظهر پخش میشد .

زنده یاد قدرت الله چنگی نیز برنامه های تولیدی کارمیکرد که قالب داستانی داشتند البته برنامه ای نیز با اجرای چنگی ویژه کودکان ونوجوانان پخش میشد . بطور کلی رادیو اردبیل درسالهای اولیه خود رسانه ای بود که توانست موفقیت قابل توجهی درجهت جلب شنونده داشته باشد.

انتهای پیام/