رقم «حقوق بیمه بیکاری» ناشی از کرونا اعلام شد


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی:
برای افراد مجرد، دوسوم ۵۵ درصد حداقل دستمزد حقوق پایه در سال گذشته که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در نظر گرفته شد.

همچنین برای افرادی که متاهل و متکفل هستند نیز به ازای هر فرد تحت تکفل، ۵ درصد حداقل دستمزد همان سال نیز اضافه شد که ۵ درصد حداقل حقوق دستمزد در سال ۹۸ ، ۷۵ هزار تومان محاسبه شد.

در سال ۹۹ ، بر اساس فرمول تهیه شده مقرری بیمه بیکاری برای افراد آسیب دیده از کرونا به یک میلیون تومان افزایش یافته است و به ازای هر فرد تحت تکفل ۵ درصد (۹۰ هزار تومان) اضافه می‌شود.

انتهای پیام/