دکتر عبدالرحمن ولایتی

دکتر ولایتی پژوهشگر اردبیلی در این یادداشت با اشاره به دلایل قتل امیر کبیر به اهمیت شایسته سالاری در کشور پرداخته است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

عبدالرحمن ولایتی

یکی از دوره های حکومتی ممالک محروسه ایران زمین سلسله قاجاریان می باشد که از طایفه ترکهای قجر و به اصطلاح قبیله ای از گوبگ یوخاری باش بودند که توسط آغا محمدخان قاجار بنیانگذاری شد و در حدود دویست سال بطول انجامید و حوادث دردناک بسیاری را در خود نهفته داشت که به جهت نزدیکی تاریخی برای بیشتر اذهان ملموس است.

یکی از آن حوادث دردناک تاریخی که در دوره قاجار در فعل و انفعالات حکومتی اتفاق افتاد قتل و حذف ناجوانمردانه میرزا تقی خان فراهانی معروف به امیر کبیر بود.

قتل امیرکبیر را باید در قالب یک معادله و به نام معادله امیر کبیر – آقاخان تحلیل و تعبیر کرد و اگر بخواهیم در محور فلسفه دکارت معادله فوق را معنا کرده و یک فرمول کلی فارغ از ادوار تاریخی آن صورت دهیم این معادله در یک فرمول کلی و به صورت معادله شایسته سالاری – شازده سالاری تعریف می شود که بعد از آن تاریخ مع الاسف در همه ادوار تاریخی و هم اکنون نیز در بافت سازمانی- اداری به وضوح مشهود است و آفت و مانعی بس بزرگ در راستای انسجام و توسعه اداری محسوب می شود.

در برش مصداقی معادله در قالب امیر کبیر- آقاخان باید گفت که امیر کبیر در فرم یک فرد توانمند، دغدغه مند، دلسوز و در یک کلمه به تعبیر بروکراتیک شایسته قربانی خبط و خطای استراتژیک ناصر الدین شاه قجر و اغفال آن توسط عناصر خبیث و خائن به ملک و ملت که آن زمان جزوء اقربا و نزدیکان دربار ناصری بودند شمرد که توسط میرزا آقا خان نوری مدیریت می شد.

میرزا آقا خان به معنای واقعی کلمه مصداق واقعی یک فرد خبیث ، خائن ، حسود و تنگ نظر و تهی از هرگونه توانایی و استعداد در مقابل فرد شایسته ای چون امیر کبیر بود که حسادت شیطانی تمام تمرکزش را بهم ریخته بود و در نهایت ناصرالدین شاه نیز مع الاسف تحت تاثیر سوءتبلیغات و شانتاژهای آقاخان نوری قرار گرفت و در یک اقدام ناجوانمردانه و در یک حالت عدم تعادل فرمان قتل امیر را صادر کرد این اقدام شنیع تاریخی در واقع حذف ناجوانمردانه شایستگی و توانمندی و یا همان عبارت معروف شایسته سالاری بود که در همان بدو تشکیل و قوام ساختار مدون بروکراسی در نطفه خفه گردید و از همان مقطع این رویه معیوب در قالب یک معادله شایسته سالاری- شازده سالاری در تداوم است بدینصورت که شایستگی و توانمندی قربانی و سلاخی شازدگان بی خاصیت و خبیث و حسود شده و از بدنه بروکراتیک حذف می شوند و این همان شاه مانع توسعه یافتگی در تاریخ بروکراسی ما محسوب می شود که مع الاسف هر روز قوام می یابد و اکنون وقت آن است که با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری در راستای تدوین گام دوم انقلاب شایسته سالاری را بر مبنا و پایه تخصص و تعهد اساس قرار داده و فضا را برای عناصر و نیروهای جوان متخصص و متعهد دلسوز و مشتاق به خدمت به کشور و ملت فراهم آوریم و این همان نکته ای ست که باید از ذهن و بینش و باور تک تک مدیران واحدهای سازمانی فارغ از ملی و محلی آغاز گردد تا به استعانت از امداد و توفیق الهی جامعه و کشور در مسیر توسعه گام نهد و معادله منحوس امیرکبیر- آقاخان از ساحت بروکراتیک رخت بندد و این امر مهمی ست که توسط مدیران و روسای سازمانها و ادارت در پیرو همان رهنمود گام دوم انقلاب رهبر معظم مدظله عالی الزاما باید درک و فهم گردد.

– پژوهشگر توسعه اجتماعی و روابط بین الملل

انتهای پیام/