تا اواخر تیر احتمال رگبارهای غافلگیرکنندهء موقت در محدوده های کوچک هست.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

پیرو پیش آگاهی های قبل یکه تازی سرما در گرماگرم تابستان طی سه روز گذشته بسیاری از ساکنان منطقه را به‌ پوشیدن لباس های ضخیم و استفاده از بخاری وادار کرد.

دمای ایستگاههای مرکزی و فرودگاه اردبیل اکنون شش و پنج درجه بالای صفر است که در این فصل باتوجه با پوشش ابر و مه در منطقه دست کم طی ‌سه دههء گذشته بی سابقه است.

نقشه های تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال و تصاویر ماهواره نشانگر تضعیف و ‌عقب نشینی تدریجی ‌هوای سرد است. انتظار میرود از ظهر امروز دوشنبه تا پنجشنبه حدود پنج‌ درجه‌ هوا گرم شود.

یک موج از ناوه مستقر بر فراز آناتولی از ظهر سه شنبه با سرعت زیاد از گوشهء شمالغربی آذربایجان غربی وارد شده و در مسیر خود تمام شمالغرب و نیز جنوب غرب خزر را پوشش میدهد.

تراکم ابر ؛ گاهی مه ؛ آذرخش ؛ تندبادهای لحظه ای ؛ رگبار باران و در نقاطی تگرگ یا باران ریزه از پدیده های جوی ناشی از تاثیر این سیستم خواهند بود. تمرکز بارش روی نیمهء غربی شمالغرب است ولی (طی چهارشنبه) در اردبیل و به خصوص نیمهء شمالی این استان و کرانه جنوب غرب خزر نیز ناپایداری هایی را سبب و با فعالیت سیستم دوباره هوا سرد میشود.

از ظهر ۱۲ تیر روند تدریجی افزایش دما آغاز و از این زمان گرما برای چندین روز متوالی حاکم میشود.

بطور کلی از امروز تا اواخر تیر احتمال رگبارهای غافلگیرکنندهء موقت در محدوده های کوچک هست. این اغتشاشات جوی محلی که اغلب امکان پیش بینی دقیق آنها به واسطهء نقشه های سینوپتیک‌ نیست به خاطر غافلگیر کنندگیشان به خصوص در قله ها و کوهپایه ها و حتی در پایین دست رودخانه ها (سیلاب ناشی از رگبار در بالادست) خیلی خطرناکند. تلاش میشود تا حدامکان چند ساعت قبل از آغاز آشفتگیهای جوی هشدارهای لازم به آگاهی برسند.

مسعود وسیله ایردموسی

انتهای پیام/