پیوند موفقیت آمیز دست قطع شده در بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد:

عمل پیوند دست جوان ۳۹ ساله ای که از ناحیه دست قطع شده بود، در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پارس آبادمغان با موفقیت انجام شد.

این جوان ۳۹ ساله که به دنبال بریدگی کامل تمام شریان ها و اعصاب اصلی و تاندونهای دست ( قطع کامل شریانهای رادیال و اولنار، قطع کامل اعصاب رادیال، اولنار و مدین، قطع کامل تمام فلکسورهای دست) و با حال عمومی وخیم به بیمارستان آورده شده بود.

بصورت اورژانسی توسط تیم جراحی بیمارستان، تحت عمل جراحی پیوند عروق، تاندونها و اعصاب دست قرار گرفت و دست این جوان در دو مرحله عمل و در حال حاضر حال عمومی وی خوب و جریان خون و حرکات و عصب دهی دست به خوبی برقرار شده است.

انتهای پیام/