.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

🔹بر اساس نقشه های هواشناسی حاکمیت این سامانه ناپایدار تا صبح فردا در استان تداوم خواهد داشت. از اینرو آسمان استان نیمه ابری تا ابری بوده و وزش باد خنک (در برخی مناطق با سرعت تند) و در برخی مناطق با رگبار باران (گاهی توام با رعدوبرق به ویژه در ارتفاعات) پدیده های غالب خواهد بود. تمرکز بارش ها در مناطق مرکزی و جنوبی انتظار می رود.

🔹از فردا (جمعه ۱۳تیر ۹۹) تا اوایل هفته آینده از مقدار ابرناکی کاسته شده و جو استان پایدار خواهد بود.

🔹طی این مدت آسمان در بیشتر ساعات صاف و دمای هوا بصورت افزایش نسبی پیش بینی می شود.

انتهای پیام/