پیش آگاهی های قبل با شکل گیری وضعیت ناپایدار بر فراز منطقه از دقایقی قبل رگبار باران به شکل لکه ای در بعضی نقاط شمالغرب آغاز شده است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

پیرو پیش آگاهی های قبل با شکل گیری وضعیت ناپایدار بر فراز منطقه از دقایقی قبل رگبار باران به شکل لکه ای در بعضی نقاط شمالغرب آغاز شده است.

همین وضع در اردبیل حاکم شده و ریزش قطره های درشت باران بر زمین خشک‌ به همراه نفوذ هوای خنک شمالی به منطقه لطافت و طراوت بخشیده است. با نزدیک شدن به ساعات عصر بر شدت رگبار افزوده شده و احتمال وقوع آذرخش زیاد است.

نقشه های سینوپتیک‌ از در پیش بودن بارشهای متناوب و هوای خنک متمایل به سرد از امروز تا اوایل مرداد حکایت دارند به گونه ای که طی این مدت شاید حال و هوای پهنهء گسترده ای از غرب خزر و شمالغرب بیشتر بهاری احساس شود تا تابستانی!

شدت بارشها در بعضی روزها افزایش یافته و به طوفانهای تندری تبدیل میشود.

احتمال خسارات براثر این اغتشاشات جوی و سیلابهای موقت باتوجه به شرایط فصل ؛ خشکی زمین و شدت بارش زیاد هست. از خطرات تگرگ ؛ رگبار سنگین ؛ تندباد و صاعقه به خصوص در بلندیها و ‌کوهپایه ها باید احتیاط شود.
بارشها طی این مدت روی پهنهء شمالی شمالغرب تمرکز دارند.

مسعود وسیله ایردموسی

انتهای پیام/